Az Ajkai Zeneiskola Honlapja

Köszöntünk honlapunkon!

A Zeneiskola új honlapjának a címe:

Kérem, használjátok mostantól ezt az oldalt! 

----------

Tisztelt Szülők, kedves Gondviselők!

 A tegnap bejelentett járványügyi korlátozások értelmében 2021. március 8. tól iskolánk is áttér a digitális oktatásra!!! Ennek értelmében Felhívnám a figyelmüket, hogy az online oktatás alatt az iskola látogatása NEM LEHETSÉGES! Az online oktatás részleteiről a főtárgy illetve az elmélet tanáraink keresni fogják Önöket!


 Üdvözlettel: 

Szücs Krisztián

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Térítési díjak befizetésének módja:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Emlékezzünk! 


  • 2020. szeptember 22.-n, életének 66. évében elhunyt intézményünk nyugalmazott zenepedagógusa, klarinéttanára, 
     Bedők László.
  • A teljesség igénye nélkül idézzük fel Bedők Tanár úr, városunkban eltöltött majd 40 éves munkásságát. 
  • 1981-ben kezdett el tanítani az Ajkai Zeneiskolában. 1986-tól megszűnéséig tagja volt a Veszprémi Filharmonikus Zenekarnak, mint 2. klarinétos. A három évenként megrendezésre kerülő Megyei Fafúvós Versenyeken (1984, 1987 és 1990) Arany, Ezüst és Bronz fokozatokkal tért haza növendékeivel. 1987-ben nívó-díjjal jutalmazta a zsűri felkészítő munkáját. 1991-ben megalakította az ajkai Reneszánsz Együttest, mellyel mind a hazai mind a nemzetközi versenyeken kiemelt sikereket szerzett. 1998 - ban útjára indította a Veszprém Megyei Furulyaversenyt, melynek a mai napig az Ajkai Zeneiskola ad otthont. Pedagógiai munkássága alatt több tanítványát készítette fel zenei pályára. 2004-től tagja a Padragi Bányász Férfikórusnak, mellyel több nemzetközi díjat is megnyert. Több évtizeden keresztül szervesen vett részt Ajka város zenei életében. Több Szó-Zene-Kép vetélkedőt vezetett a Gyermekek Házában a 8. osztályosok számára, majd Művészeti órákat tartott a Múzeumban, ahol több oldalról, több művészeti ág segítségével képet kaphattak városunk diákjai egy-egy korszak életéből. Találkozhattunk személyével kiállítás megnyitókon és más városi rendezvényeken. Munkája elismeréseképpen több kitüntetésben is részesült. 1987 - ben Miniszter Dicséretet, 1992 -ben Nagy László Díjat, 1998. január 22-én A Magyar Kultúra Napján, Kiemelkedő Közművelődési Tevékenységért kapott kitüntetést. 2018- s nyugdíjba vonulása után sem tétlenkedett. A Padragi Bányász Férfikórus tagjaként több országos versenyen is szép eredményeket ért, értek el. A tavalyi év folyamán hangfelvétel készítettek a kórussal mely mindörökké megőrzi számunkra egyedi orgánumát és ezen keresztül felidézhetjük személyeségének sokszínűségét. 
  • Az Ajkai Zeneiskola munkaközössége, egykori kollégájának tiszteletére és emlékének megőrzésére úgy döntött, hogy az Ő általa megálmodott és elindított Veszprém Megyei Furulya Verseny ezen túl Bedők László nevét fogja viselni.
  • Drága Tanár Úr!
  •  Emlékedet megőrizzük, nyugodj békében!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pápai Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
zongoratanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8400 Ajka, Városliget 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zongoratanári, valamint a munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési, adminisztrációs és egyéb feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak és az aktuális tantárgyfelosztás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Nkt. 3. számú melléklete szerinti végzettség,

• Magyar állampolgárság

• Cselekvőképesség

• Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

• Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés)

• Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szücs Krisztián intézményvezető-helyettes nyújt, a 06-88/201-796 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Pápai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8500 Pápa, Mézeskalács utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/174/00862-61/2020 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.

• Elektronikus úton Egyházi Andrea tankerületi igazgató részére a andrea.egyhazi@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


--------------- 

Pályázat zongoratanári állás betöltésére:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=udbj9ufve1"

Azokat a tanítványainkat akik érintettek az alapviszga illetve a zárovizsgával kapcsolatosan szüleiket értesítettük e-mail-ben.

----------------

Tisztelt Szülők!

A koronavírus elleni védekezés érdekében a Kormány döntése alapján 2020. március 16-tól, hétfőtől előre nem látható ideig a tanulók nem járhatnak be az iskolába, úgynevezett "tantermen kívüli digitális munkarend" lép életbe. Ennek megvalósításáról a főtárgytanárok fognak folyamatosan tájékoztatást adni. 

Üdvözlettel:

Szücs Krisztián Intézményvezető-helyettes

_____
 

"Aki zenével indul az életben, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, ami átsegíti őt a bajon."

/ Kodály Zoltán/ 

Legújabb eredményeink:

Az Ajkai Zeneiskola kamaraegyüttesei Sümegen a hétvégén megrendezésre kerülő Zeneiskolások VI. Regionális Kamarazene-Versenyén a következő eredményekkel gazdagították iskolánk hírnevét. 

Ütőkamara: Simaházi Rudolf, Bakos Márton, Kanyár László ARANY fokozat! Feklészítő tanár: Kanyárné Grünvald Petra

Ének-Zongorta duó: Felber Dóra, Lipka Dorottya EZÜST fokozat! Feklészítő tanáraik: Németh-Nagy Viktória és Molnárné Németh Erika


Kamarakórusunk: Szabó Sára, Pörzse Boglárka, Tóth Zsófia, Felber Dóra, Hajgató Adrienn, Lukonics Dániel, Vágner Martin József és Piri Kata BRONZ fokozat! Feklészítő tanáraik: Németh-Nagy Viktória és Kovácsné Pogány Kinga


Az Iskolánk tantestületének nevében sok szeretettel gratulálunk mind a versenyen résztvevőknek mind a felkészítő tanároknak!

-------------------

Tanítványunk, Herbent Bence 2019.12.04-én, Veszprémben megrendezésre került XVII. Regionális Trombitaversenyen Arany fokozatot ért el! Felkészítő tanára Szücs Krisztián volt. Zongorán kőzreműködött Kovácsné Pogány Kinga.

Szívből gratulálunk!!!!

-------------------

A 2019.11.13-án, Tapolcán megrendezésre kerülő XVI. Veszprém Megyei Zeneiskolai Négykezes Találkozón Longhi Elizabeth és Farkas Ajsa Anna kiemelt arany, Rózsa Anna és Ye Man arany fokozatot értek el! Felkészítő tanáraik Kovácsné Pogány Kinga és Molnárné Németh Erika voltak. Mind a versenyzőknek mind a tanárnőknek szívből gratulálunk!!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Freud Ágnes tanítványuk a "Tiszán innen Dunán túl" népdaléneklési verseny országos döntőjében Ezüst minősítést ért el! Felkészítő tanára Peternics-Sümegi Rita volt! Mindkettőjüknek Szívből Gratulálunk!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Ha a tehetségnek segítünk kibontakozni, a jövőnket tesszük szebbé."

Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a Balatonlellei Komolyzenei Diáknapokat a Városi Művelődési Ház igazgatója. A helyi zeneiskolás gyermekeken kívül, meghívott vendégek is szerepeltek a közel 2 órás koncerten. Iskolánk két tanulóját, Dávid Keller-ot és Erik Tiborcz-et érte a megtiszteltetés, hogy részt vehettek, s muzsikájukkal megajándékozhatták a közönséget. Ezúton is köszönjük, Guelmino Kálmánnak, a program megálmodójának a meghívást.

-----------------------------------


Az V. Egressy Zongoraversenyen tanítványainak Németh Ákos és Farkas Ajsa Anna ezüst, Friedrich Hanna és Zéhmann Tamás arany minősítést értek el! A versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak Molnárné Németh Erikának, Kovácsné Pogány Kingának és Vörös Jánosnének Szívből Gratulálunk!

--------------------------------------


A Vikár Sándor Zenei AMI az Országos Zongoraversenyen iskolánk növendéke, Keller Dávid sikeresen szerepelt az első megmérettetésen, mely egy területi válogató volt. 

Dávid egy KÜLÖNDÍJ tulajdonosa is lett, melyet egy J.S.Bach mű legjobb tolmácsolásáért kapott.

Felkészítő tanára Kovácsné Pogány Kinga volt.

Gratulálunk!

--------------------------------------

Tanítványunk, Herbent Bence a Komáromban megrendezésre került I. Egressy Trombita versenyen I. korcsoportban Arany minősítést ért el! 

Gratulálunk!

--------------------------------------

Freund Ági megyei népdal éneklési versenyen kiemelt aranyat kapott + bejutott az országos döntőre! 

Gratulálunk neki és felkészítő tanárának Rita Peternics-Sümegi- tanárnőnek!

--------------------------------------

Az elmúlt időszakban Zeneiskolánk fuvolistái jártak a SISTRUM REGIONÁLIS Fuvolaversenyen, ahol Kovács Péter ARANY fokozatot kapott, majd a Győrben megrendezésre kerülő 52. Ifjú Muzsikusok fesztiválján Mini Korcsoportban Kovács Péter Bronz fokozatot, Seprényi Virág pedig EZÜST fokozatot értek el.

Felkészítő tanáruk: Kovács Imre, 

Zongorán kísért: Molnárné Németh Erika 

Gratulálunk!

--------------------------------------

A 2019. március 2-án Sümegen megrendezésre kerülő VII. Veszprém Megyei és Regionális Szolfézsversenyen Illés Barnabás ezüst és Keller Dávid arany fokozatot ért el. 

Felkészítő tanáruk Peternics- Sümegi Rita volt. 

Szívből Gratulálunk!

--------------------------------------

Németh Ákos és Keller Dávid részt vettek Székesfehérváron az V. alapfokú Szanyi Irma Zongoraversenyen. Mindkét fiú Kiemelt Arany Minősítést kapott!

Felkészítő tanáruk  Kovácsné Pogány Kinga.

Mindhármuknak Gratulálunk! 

--------------------------------------

Zeneiskolánk növendéke, Keller Dávid lehetőséget kapott, hogy részt vegyen a "Tiéd a Steinway"  elnevezésű programon, melyet a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban rendeztek meg. A meghívottak egy csodálatos Steinway zongorán adhatták elő koncertműsorukat. Az interaktív hangversenyt követően az Opera Zongoraszalon képviselője is gratulált a színvonalas produkciókhoz és egy újabb pódiumlehetőséget ajánlott fel. A jutalmazottak között Dávid Keller nevét is hallhattuk!

Gratulálunk!


A weboldalt a zeneiskolát támogató civil fórum kezeli! Az oldalon minden adat a Zeneiskola tulajdona! 
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!